ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
  • Уранды перспективаларды зерттеу
  • Уран кен орындарын іздеу және барлау, ҚПҚ және ЖС
  • Қазақстан аумағындағы радиоэкологиялық жағдайдың жай-күйін бағалау бойынша радиоэкологиялық жұмыстар және геологиялық барлау жұмыстары мен технологиялық бұрғылауды радиоэкологиялық алып жүру
  • Тау жыныстары мен жер асты суларында радиоактивті және ілеспе элементтерді анықтау бойынша аналитикалық жұмыстар
  • Ұңғымаларды бұрғылау және салу
  • Су жинағыш ұңғымаларын бұрғылау
  • Бұрғылау қондырғыларын жасап шығару және жөндеу
  • Тау-кен жабдықтары мен автокөліктерді жасап шығару және күрделі жөндеу