УРАН КЕН ОРЫНДАРЫН ІЗДЕУ ЖӘНЕ БАРЛАУ
Корпоративтік басқару

Корпоративтік басқару мен басқару құрылымын үздік қағидаттар мен әлемдік тәжірибеге сәйкес жетілдіру «Волковгеология» АҚ басым міндеттерінің бірі болып табылады.

«Волковгеология» АҚ корпоративтік басқару жүйесі қызметтің ашықтығын арттыруға, акционермен және инвесторлармен сенімді және тиімді қарым-қатынастарды құруға және сақтауға бағытталған.

 

«Волковгеология» АҚ-дағы корпоративтік басқару келесі қағидаттарға негізделеді:

  • Акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;
  • «Волковгеология» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасын тиімді басқару қағидаты;
  • «Волковгеология» АҚ қызметінің ашықтығы мен әділдік қағидаттары;
  • Заңдылық пен этика қағидаттары;
  • Тиімді дивидендтік саясат қағидаттары;
  • Тиімді кадрлық саясат қағидаттары;
  • Қоршаған ортаны қорғау қағидаты;
  • Еңбек жағдайларының қауіпсіздігі қағидаты;
  • Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу қағидаты;
  • Жауапкершілік қағидаты.

«Волковгеология» АҚ корпоративтік басқару органдарының жүйесіне кіреді:

Корпоративтік басқару

«Волковгеология» АҚ ірі акционерлері болып табылады:

«Волковгеология» АҚ корпоративтік басқару құрылымы «Волковгеология» АҚ органдары арасындағы өкілеттіктерді бөлуді нақты анықтайды.